พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

๗ ก.พ.๖๑ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นตามคู่มือ/แบบฝึก

ที่ได้รับพระราชทานของกำลังพล สส.ทหาร โดยในพื้นที่การฝึกสรงประภา มี พล.ต. ศิริพงษ์ พุ่มพวง ผอ.สผอ.สส.ทหาร
เป็นผู้อำนวยการฝึก และพื้นที่แจ้งวัฒนะ มี พล.ต. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นผู้อำนวยการฝึก

610207_1.jpg 610207_10.jpg 610207_11.jpg

610207_12.jpg 610207_13.jpg 610207_2.jpg

610207_3.jpg 610207_4.jpg 610207_5.jpg

610207_6.jpg 610207_7.jpg 610207_8.jpg

610207_9.jpg