พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

๒ ก.พ.๖๑ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์, พิธีสงฆ์, พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น และงานเลี้ยง
เนื่องในวันสถาปนา สส.ทหาร ครบรอบปีที่ ๕๗ โดยมีอดีต จก.สส.ทหาร กำลังพล สส.ทหาร ชมรมแม่บ้าน และแขกรับเชิญร่วมในพิธีฯ

610202_1.jpg 610202_10.jpg 610202_11.jpg

610202_12.jpg 610202_13.jpg 610202_14.jpg

610202_15.jpg 610202_16.jpg 610202_17.jpg

610202_18.jpg 610202_19.jpg 610202_2.jpg

610202_3.jpg 610202_4.jpg 610202_5.jpg

610202_6.jpg 610202_7.jpg 610202_8.jpg

610202_9.jpg