พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

๘ ก.พ.๖๑ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๒ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
พิธีจัดขึ้น ณ สนง.จก.สส.ทหาร

610208_1.jpg 610208_2.jpg 610208_3.jpg

610208_4.jpg 610208_5.jpg 610208_6.jpg

610208_7.jpg