พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

๑๖ - ๑๙ ก.พ.๖๑ สส.ทหาร ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการภาคสนามจิตอาสาพัฒนา ในกิจกรรม" จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ"
โดยจัดให้มีการลงทะเบียนจิตอาสา และพิธีรับผ้าพันคอพร้อมหมวก ณ บริเวณห้องมุ่งทางธรรม และ ณ บริเวณหน้า บก.สส.ทหาร

 

IMG_3647.jpg IMG_3666_0.jpg IMG_3749.jpg

IMG_4386.jpg