เนื้อหาหลัก

เมื่อ ๙เม..๖๑  พล..สุทัศน์จิตต์โสภาจก.สส.ทหารเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ในงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ณ  บก.สส.ทหาร   โดยมีข้าราชการกรมการสื่อสารทหารและชมรมแม่บ้านเข้าร่วมงานและในโอกาสนี้จก.สส.ทหารได้กรุณาให้พรกับกำลังพลในวันสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทย