พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

เมื่อ ๙เม..๖๑  พล..สุทัศน์จิตต์โสภาจก.สส.ทหารเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ในงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ณ  บก.สส.ทหาร   โดยมีข้าราชการกรมการสื่อสารทหารและชมรมแม่บ้านเข้าร่วมงานและในโอกาสนี้จก.สส.ทหารได้กรุณาให้พรกับกำลังพลในวันสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทย

274102.jpg 274103.jpg 274104.jpg

274105.jpg 274106.jpg 274107.jpg