พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

๒๐ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ จก.สส.ทหาร ได้กรุณาเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการประชุมกรอบแนวความคิดในการฝึกร่วม ด้านสื่อสารร่วม ในหัวข้อ"การฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐานสื่อสารร่วม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากผู้แทนที่เกี่ยวข้องด้านโทรคมนาคม ของ กห. ส่วนราชการ    บก.ทท. และเหล่าทัพ และกรุณาเป็นประธานในพิธีปิด โดยมี รอง จก.สส.ทหาร (๒) หน.นขต.สส.ทหาร และ ข้าราชการ สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร

S__6684727.jpg S__6684728.jpg S__6684729.jpg

S__6684730.jpg S__6684731.jpg S__6684732.jpg

S__6684733.jpg S__6684734.jpg S__6684735.jpg