พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

 

3 มิ.. 61 จก.สส.ทหาร พร้อมด้วย หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  พล..ภูดิท วีระศักดิ์ อดีต จก.สส.ทหาร  วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

591369.jpg 591370.jpg 591371.jpg

591373.jpg 591374.jpg