เนื้อหาหลัก

24 พ.ค. 2561 พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการด้านยุทธการ(CPX2)และการฝึกศป.พรท.โดยมี พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ
ณ.บก.สส.ทหาร