พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

14 มิถุนายน 2561 กรมการสื่อสารทหาร โดย พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธาน ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่กรมการสื่อสารทหาร และพื้นที่ของ ศทท.,พัน.ส, พัน.ปสอ.ฯ โดยมี หน.นขต.ฯ และข้าราชการ ร่วมกิจกรรมในครังนี้ ณ กรมการสื่อสารทหาร

00_resize.jpg 0_resize.jpg 10_resize.jpg

11_resize.jpg 13_resize.jpg 14_resize.jpg

15_resize.jpg 16_resize.jpg 17_resize.jpg

18_resize.jpg 19_resize.jpg 1_resize.jpg

20_resize.jpg 2_resize.jpg 3_resize.jpg

4_resize.jpg 6_resize.jpg 7_resize.jpg

8_resize.jpg 9_resize.jpg