พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

141000 มิ.ย. 61 จก.สส.ทหาร และ หน.นขต.สส.ทหาร ตรวจความเรียบร้อย คลังกระสุน พัน.ส.ฯ หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการฝึกของ หน่วยฝึกทหารใหม่ โดยมี ผบ.พัน.ส.ฯให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ

check_gun_1.jpg check_gun_10.jpg check_gun_11.jpg

check_gun_12.jpg check_gun_13.jpg check_gun_14.jpg

check_gun_2.jpg check_gun_3.jpg check_gun_4.jpg

check_gun_5.jpg check_gun_6.jpg check_gun_7.jpg

check_gun_8.jpg check_gun_9.jpg