เนื้อหาหลัก

150700 มิ.ย. 61 สส.ทหาร โดย พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ตรวจความเรียบร้อยจุดที่ทิ้งขยะ บริเวณบ้านพักทุ่งสีกัน 3 โดย พัน.ส.ฯ ได้นำกำลังพลมาทำความสะอาด จุดที่ทิ้งขยะ บริเวณบ้านพักทุ่งสีกัน 3 ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย