พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

150700 มิ.ย. 61 สส.ทหาร โดย พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ตรวจความเรียบร้อยจุดที่ทิ้งขยะ บริเวณบ้านพักทุ่งสีกัน 3 โดย พัน.ส.ฯ ได้นำกำลังพลมาทำความสะอาด จุดที่ทิ้งขยะ บริเวณบ้านพักทุ่งสีกัน 3 ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1_resize.jpg IMG_0040_resize.jpg IMG_0051_resize.jpg

IMG_0053_resize.jpg IMG_0055_resize.jpg IMG_0090_resize.jpg

IMG_0101_resize.jpg IMG_0116_resize.jpg IMG_0181_resize.jpg

IMG_0195_resize.jpg IMG_0202_resize.jpg IMG_0292_resize.jpg

IMG_0293_resize.jpg IMG_0305_resize.jpg IMG_0306_resize.jpg

IMG_0317_resize.jpg IMG_0321_resize.jpg IMG_0327_resize.jpg

IMG_0339_resize.jpg IMG_0342_resize.jpg