เนื้อหาหลัก

วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย.61 เวลา 1000 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าพื้นที่ สนภ.1 นทพ.อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังบรรยายสรุป และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของ ระบบโทรคมนาคมทหาร ผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ที่สนับสนุนให้กับ สนภ.1 นทพ.