เนื้อหาหลัก

20 มิถุนายน 2561 พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้ตรวจพื้นที่การดำเนินการพัฒนาเขตสุขาภิบาล ของ พัน.ส.ฯ และ พัน.ปสอ.ฯ ในการลอกคลอง เพื่อนำเลนออกจากคลอง สูบน้ำเสียออก ถ่ายน้ำดีเข้าเพื่อเตรียมการรับคณะ ผบ.ทสส. เดินทางมาวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ,พิธีเจิมป้ายโครงการก่อสร้างเขื่อน และสถานที่สันทนาการ ณ พื้นที่สนามเด็กเล่นเดิม