พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

20 มิถุนายน 2561 พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้ตรวจพื้นที่การดำเนินการพัฒนาเขตสุขาภิบาล ของ พัน.ส.ฯ และ พัน.ปสอ.ฯ ในการลอกคลอง เพื่อนำเลนออกจากคลอง สูบน้ำเสียออก ถ่ายน้ำดีเข้าเพื่อเตรียมการรับคณะ ผบ.ทสส. เดินทางมาวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ,พิธีเจิมป้ายโครงการก่อสร้างเขื่อน และสถานที่สันทนาการ ณ พื้นที่สนามเด็กเล่นเดิม

djc_1.jpg djc_10.jpg djc_11.jpg

djc_12.jpg djc_13.jpg djc_14.jpg

djc_15.jpg djc_16.jpg djc_17.jpg

djc_2.jpg djc_20.jpg djc_21.jpg

djc_22.jpg djc_3.jpg djc_4.jpg

djc_5.jpg djc_6.jpg djc_7.jpg

djc_8.jpg djc_9.jpg