เนื้อหาหลัก

เมื่อ 21 มิ.ย.61 พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาตรวจพื้นที่การดำเนินการพัฒนาเขตสุขาภิบาล ของ พัน.ปสอ.ฯ. เพื่อเตรียมการรับคณะ ผบ.ทสส. ณ บริเวณ Bike Lane แถว 1