พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

เมื่อ 21 มิ.ย.61 พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาตรวจพื้นที่การดำเนินการพัฒนาเขตสุขาภิบาล ของ พัน.ปสอ.ฯ. เพื่อเตรียมการรับคณะ ผบ.ทสส. ณ บริเวณ Bike Lane แถว 1

bikelane_1.jpg bikelane_2.jpg bikelane_3.jpg

bikelane_4.jpg bikelane_5.jpg bikelane_6.jpg