เนื้อหาหลัก

22 มิถุนายน 2561 พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้ตรวจพื้นที่ดูความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาเขตสุขาภิบาล ตามเส้นทาง คณะ ผบ.ทสส. ผ่าน ซึ่ง พัน.ส.ฯ ได้จัดกำลังพลทำความสะอาด และเก็บขยะบริเวณเขตบ้านพักแถว 1