พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

22 มิถุนายน 2561 พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้ตรวจพื้นที่ดูความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาเขตสุขาภิบาล ตามเส้นทาง คณะ ผบ.ทสส. ผ่าน ซึ่ง พัน.ส.ฯ ได้จัดกำลังพลทำความสะอาด และเก็บขยะบริเวณเขตบ้านพักแถว 1

trochbanpuk_1.jpg trochbanpuk_10.jpg trochbanpuk_11.jpg

trochbanpuk_12.jpg trochbanpuk_13.jpg trochbanpuk_14.jpg

trochbanpuk_15.jpg trochbanpuk_2.jpg trochbanpuk_3.jpg

trochbanpuk_4.jpg trochbanpuk_5.jpg trochbanpuk_6.jpg

trochbanpuk_7.jpg trochbanpuk_8.jpg trochbanpuk_9.jpg