พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

25 มิถุนายน 2561 พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้ตรวจความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ภายใน สส.ทหาร เพื่อเตรียมการรับคณะ ผบ.ทสส. เดินทางมาวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ,พิธีเจิมป้ายโครงการก่อสร้างเขื่อน และสถานที่สันทนาการ ณ พื้นที่สนามเด็กเล่นเดิม

S__22691847.jpg S__22691848.jpg S__22691849.jpg

S__22691850.jpg S__22691851.jpg