พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

26 มิ.ย.61 จก.สส.ทหาร ร่วมคณะ ผบ.ทสส. ในการตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมกองทัพไทยภาคสนาม (FTX) ประจำปี 2561 ในโอกาสนี้ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการระดับยุทธวิธี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ร่วมการฝึกทุกนาย และร่วมชมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง การแสดงยุทโธปกรณ์ และถ่ายภาพร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ บก.ทท. และเหล่าทัพ ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.2 (ภูลำใย)

กฝร_1.jpg กฝร_10.jpg กฝร_11.jpg

กฝร_2.jpg กฝร_3.jpg กฝร_4.jpg

กฝร_5.jpg กฝร_6.jpg กฝร_7.jpg

กฝร_8.jpg กฝร_9.jpg