เนื้อหาหลัก

เมื่อ ๙ ก.ค.๖๑ พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญกำลังพลประจำ ปทท.๓ และ สน.ทท.พิษณุโลก