พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

เมื่อ ๙ ก.ค.๖๑ พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญกำลังพลประจำ ปทท.๓ และ สน.ทท.พิษณุโลก

S__23519262.jpg S__23519263.jpg S__23519266.jpg

S__23527442.jpg S__23527446.jpg S__23527456.jpg

S__23527492.jpg