เนื้อหาหลัก

24 ก.ค.61 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค.61 โดย กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ วัดเทพนิมิตร เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ