พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

24 ก.ค.61 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค.61 โดย กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ วัดเทพนิมิตร เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

18.jpg 19.jpg 2.jpg

20.jpg 3.jpg 4.jpg

5.jpg 6.jpg 7.jpg

8.jpg 9.jpg