เนื้อหาหลัก

๒๒๐๙๐๐ ก.ค.๖๑ พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร มีดำริจัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บก.สส.ทหาร