เนื้อหาหลัก

วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค.61 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ตรวจเยี่ยม สน.ทท.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา