พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค.61 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ตรวจเยี่ยม สน.ทท.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

S__26304527.jpg S__26304529.jpg S__26304532.jpg

S__26304534.jpg S__26312713.jpg