เนื้อหาหลัก

100600 ส.ค.61 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ กองบัญชาการ กองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)