เนื้อหาหลัก

๑๐๑๑๐๐ ส.ค. ๖๑ พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๖๑ โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ บก.สส.ทหาร