พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

๑๐๑๑๐๐ ส.ค. ๖๑ พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๖๑ โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ บก.สส.ทหาร

DSC_2010.jpg DSC_2013.jpg DSC_2020.jpg

DSC_2024.jpg DSC_2026.jpg DSC_2027.jpg

DSC_2030.jpg DSC_2031.jpg DSC_2033.jpg

DSC_2035.jpg DSC_2037.jpg DSC_2038.jpg

DSC_2039.jpg DSC_2042.jpg DSC_2044.jpg

DSC_2046.jpg DSC_2047.jpg DSC_2049.jpg

DSC_2050.jpg DSC_2052.jpg