เนื้อหาหลัก

161500 ส.ค. 61 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสธ.ทหาร ตรวจความเรียบร้อยในการตรวจสอบและประเมินผล การแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop To The Bodies Slam) ระดับ ทท. ณ ลานจอด ฮ. กบอ.ผท.ทหาร