เนื้อหาหลัก

220930 ส.ค. 2561 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เข้าตรวจเยี่ยมการทำกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ " โดย สส.ทหาร ร่วมพัฒนาพื้นที่วัดและกล่าวคำปฎิญาณตนของจิตอาสา ณ วัดเทพนิมิตร เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ