พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

220930 ส.ค. 2561 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เข้าตรวจเยี่ยมการทำกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ " โดย สส.ทหาร ร่วมพัฒนาพื้นที่วัดและกล่าวคำปฎิญาณตนของจิตอาสา ณ วัดเทพนิมิตร เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg