เนื้อหาหลัก

231409 ส.ค. 61 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับยศสูงขึ้นจำนวน 1 นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีฯ ณ บก.สส.ทหาร