เนื้อหาหลัก

วันศุกร์ที่ 31 ส.ค.61 เวลา 0930 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร พร้อมคณะฯ เดินทางเข้าพื้นที่ รร.เตรียมทหาร เพื่อเยี่ยมชม เครื่องมือสื่อสารระบบโทรคมนาคมทหาร ที่อาคารแผนกสื่อสาร รร.เตรียมทหาร และสถานที่ติดตั้งระบบบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม ภายใน รร.เตรียมทหาร เสร็จภารกิจ และเดินทางออกจาก รร.เตรียมทหาร เมื่อ 31 ส.ค.61 เวลา 1020