เนื้อหาหลัก

7 ส.ค.61 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. ในงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุตรข้าราชการ บก.ทท. ตามนโยบายในการพัฒนาขีดความสามารถให้กับบุตรหลานของกำลังพล บก.ทท. ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา งานเลี้ยงฯ จัดขึ้น ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร