พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

7 ส.ค.61 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. ในงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุตรข้าราชการ บก.ทท. ตามนโยบายในการพัฒนาขีดความสามารถให้กับบุตรหลานของกำลังพล บก.ทท. ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา งานเลี้ยงฯ จัดขึ้น ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

18.jpg 19.jpg 2.jpg

20.jpg 3.jpg 4.jpg

5.jpg 6.jpg 7.jpg

8.jpg 9.jpg