เนื้อหาหลัก

130900 ก.ย. 61 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธี การศึกษาดูงานของคณะข้าราชการ และ นทน.หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ เหล่า ส. รุ่นที่ 26 ที่เดินทางมาศึกษาและดูงาน สส.ทหาร ณ ห้องประชุม ศทท.สส.ทหาร