พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

181100 ก.ย. 61 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณามอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยขึ้นตรง สส.ทหาร ที่ได้คะแนนการประเมินกิจกรรม 5 ส. สูงสุดอันดับที่ 1-3 จากการจัดกิจกรรม 5 ส. ของหน่วยขึ้นตรง สส.ทหาร เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 กองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 กองกำลังพล และได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 กองนโยบายและแผน ณ สนง.จก.สส.ทหาร

DSC_9925.jpg DSC_9926.jpg DSC_9929.jpg

DSC_9930.jpg DSC_9933.jpg DSC_9934.jpg

DSC_9936.jpg