เนื้อหาหลัก

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙๔๕ พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และคณะฯ ได้เดินทางเข้าพื้นที่ สน.ทท.บางน้ำเปรี้ยว เพื่อตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญกำลังใจ ให้แก่กำลังพลประจำสถานีฯ และเดินทางกลับเมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๑ เวลา ๑๑๔๕