พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙๔๕ พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และคณะฯ ได้เดินทางเข้าพื้นที่ สน.ทท.บางน้ำเปรี้ยว เพื่อตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญกำลังใจ ให้แก่กำลังพลประจำสถานีฯ และเดินทางกลับเมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๑ เวลา ๑๑๔๕

timeline_20180922_214439.jpg timeline_20180922_214441.jpg timeline_20180922_214443.jpg

timeline_20180922_214445.jpg timeline_20180922_214447.jpg timeline_20180922_214449.jpg