เนื้อหาหลัก

27 กันยายน 2561 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สส.ทหาร โดย พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และ พล.ต. สุเมธ นิลมัย รอง.จก.สส.ทหาร มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่กรมการสื่อสารทหาร มีพิธีลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ และพิธีมอบการบังคับบัญชา ณ กรมการสื่อสารทหาร