พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

27 กันยายน 2561 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สส.ทหาร โดย พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และ พล.ต. สุเมธ นิลมัย รอง.จก.สส.ทหาร มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่กรมการสื่อสารทหาร มีพิธีลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ และพิธีมอบการบังคับบัญชา ณ กรมการสื่อสารทหาร

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.5.jpg

18.jpg 19.jpg 1_0.jpg

2.jpg 20.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 7.jpg

8.jpg 9.jpg