เนื้อหาหลัก

040900 ต.ค. 61 พล.ท.สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร เป็นประธานในการประชุมแถลงนโยบายของ ผบ.ทสส. และแถลงนโยบายพัฒนากรมการสื่อสารทหาร ณ ห้องมุ่งทางธรรม สส.ทหาร