พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

040900 ต.ค. 61 พล.ท.สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร เป็นประธานในการประชุมแถลงนโยบายของ ผบ.ทสส. และแถลงนโยบายพัฒนากรมการสื่อสารทหาร ณ ห้องมุ่งทางธรรม สส.ทหาร

1.jpg 10.jpg 2.jpg

3.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 8.jpg

9.jpg