เนื้อหาหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 180700 ต.ค. 61 กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พล.ท.สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร ให้การตอนรับ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสากับกำลังพลของ บก.ทท. พร้อมด้วย หน.หน่วยขึ้นตรงของ บก.ทท. ข้าราชการ แม่บ้าน และลูกจ้าง เข้าร่วมในกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อพัฒนาอาคารสวัสดิการและบ้านพัก บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน พิธีเปิดจัดขึ้น ณ ลานหน้าเสาธง บก.สส.ทหาร