เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 04 ม.ค.61 จนท.กซบร.ศทท.ฯ ดำเนินการจัดระเบียบสาย เคเบิลฯ รอบบริเวณพื้นที่ประกอบพิธีสวนสนามฯ ตั้งแต่ บริเวณข้าง ร้อย.ปถท.ฯ ถึง บริเวณหน้า บก.พัน.ส.ฯ (เก่า)