เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 04 ม.ค. 2561  พล.ต. สุเมธ นิลมัย รอง จก.สส.ทหาร และ พล.ต. ศิริพงษ์ พุ่มพวง ผอ.สผอ.สส.ทหาร
ตรวจเยี่ยมการฝึกข้าราชการร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และรับชมการซักซ้อม พิธีการสวนสนามสาบานธงตามลำดับพิธีจริง ณ ลานเอนกประสงค์ พัน.ส.ฯ